Bipolar disorder and risk of Parkinson disease: A nationwide longitudinal study

Neurology Journal

Fecha de publicación: 22 May 2019

DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000007649

Autores: Mao-Hsuan Huang, Chih-Ming Cheng, Kai-Lin Huang, Ju-Wei Hsu, Ya-Mei Bai, Tung-Ping Su, Cheng-Ta Li, Shih-Jen Tsai, Wei-Chen Lin, Tzeng-Ji Chen, Mu-Hong Chen

Background: To evaluate the risk of Parkinson disease (PD) among patients with bipolar disorder (BD).

Seguir leyendo

Enviar comentario