Common and distinct patterns of grey matter alterations in borderline personality disorder and bipolar disorder: voxel-based meta-analysis

British Journal of Psychiatry

Fecha de publicación: 8 March 2019

DOI: https://doi.org/10.1192/bjp.2019.44

Autores: Hua Yu, Ya-jing Meng, Xiao-jing Li, Chengcheng Zhang, Sugai Liang, Ming-li Li, Zhe Li, Wanjun Guo, Qiang Wang, Wei Deng, Xiaohong Ma, Jeremy Coid, Tao Li

Background: Whether borderline personality disorder (BPD) and bipolar disorder are the same or different disorders lacks consistency.

Seguir leyendo

Enviar comentario