Lower serum retinoic acid level for prediction of higher risk of mortality in ischemic stroke

Neurology Journal

Fecha de publicación: 8 March 2019

DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000007261

Autores: Wen-Jun Tu, Han-Cheng Qiu, Yiqun Zhang, Jian-lei Cao, Hong Wang, Ji-Zong Zhao, Qiang Liu, Xianwei Zeng.

Background: To explore the association between serum retinoic acid (RA) level in patients with acute ischemic stroke (AIS) and mortality risk in the 6 months after admission.

Seguir leyendo

Enviar comentario