Ácido retinoico

Lower serum retinoic acid level for prediction of higher risk of mortality in ischemic stroke

Neurology Journal Fecha de publicación: 8 March 2019 DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000007261 Autores: Wen-Jun Tu, Han-Cheng Qiu, Yiqun Zhang, Jian-lei Cao, Hong...